DPS w Suwałkach"Kalina"

DPS dzisiaj i jego działalność


Od stycznia 1999r. datuje się okres radykalnych i dynamicznych zmian w funkcjonowaniu DPS „Kalina”. Dom podąża za nowymi trendami i rozwiązaniami w opiece nad osobami potrzebującymi pomocy instytucjonalnej.

W rozbudowanym i zmodernizowanym obiekcie, wkomponowanym
w estetyczne otoczenie zapewniamy całodobową opiekę
195 osobom przewlekle somatycznie chorym.
Wykwalifikowany personel składa się ze 103 pracowników,
z których ponad 65% zajmuje się bezpośrednio mieszkańcami.

W strukturze zatrudnienia personelu wyróżnia się następujące działy:

  • terapeutyczno – opiekuńczy: pracownicy socjalni, psycholog, terapeuci zajęciowi, opiekunki, pokojowe, fryzjer;
  • medyczno – rehabilitacyjny: pielęgniarki, dietetyk, fizjoterapeuci;
  • pion administracyjny z sekcją finansową i gospodarczą.
Mieszkańcy mają zapewnioną na miejscu codzienną
opiekę lekarza rodzinnego oraz psychiatry, kardiologa i neurologa.
Udzielają oni konsultacji oraz porad lekarskich według potrzeb.
W razie potrzeby mieszkańcy dowożeni są do Poradni Specjalistycznych
na terenie całej Polski naszym transportem inwalidzkim.
Opiekę pielęgniarską zapewnia 12 wykwalifikowanych pielęgniarek z wieloletnim doświadczeniem. Czynności pielęgniarskie wykonywane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi standardami i procedurami.
Posiadamy rehabilitację wyposażoną w nowoczesny sprzęt oraz wyspecjalizowaną kadrę techników fizjoterapii. Przywracanie samodzielności oraz sprawności mieszkańcom traktujemy priorytetowo.

Dom korzysta na coraz szerszą skalę z pracy wolontariuszy,
jak również umożliwia odbywanie praktyk zawodowych.
W roku 2005 świadczenia wolontarystyczne oraz praktyki zawodowe w DPS „Kalina” łącznie odbyło 60 osób.

W „Kalinie” działają zespoły terapeutyczno - opiekuńcze składające się z pracowników Domu.
Realizują one plany opieki indywidualnej uzgadniane wspólnie z każdym mieszkańcem
pod kątem jego potrzeb, możliwości i uzdolnień.
Pracę zespołów koordynują pracownicy socjalni z wieloletnim doświadczeniem.
Zależy nam na tworzeniu życzliwej atmosfery, miejsca gdzie mieszkaniec może spokojnie żyć, rozwijać swoje talenty, pasje.W „Kalinie” prężnie działa grupa teatralna oraz zespół muzyczny „Kalinka”. Uświetniają one swoimi występami uroczystości w Domu oraz reprezentują nas, z sukcesami, na zewnątrz.

W Domu utworzono sześć pracowni terapii zajęciowej.
W jednej z nich (arteterapia) prowadzone są codzienne zajęcia z osobami chorymi na Alzheimera.

O efektach naszej pracy i zdolnościach mieszkańców świadczą liczne dyplomy, medale i wyróżnienia zdobyte na różnych lokalnych i międzynarodowych przeglądach twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych oraz konkursach plastycznych, teatralnych i sportowych.
Jesteśmy placówką, której przyświeca idea wychodzenia naprzeciw oczekiwaniom
osób niepełnosprawnych.
Organizujemy naszym podopiecznym wycieczki krajoznawcze, wyjazdy integracyjne do innych domów pomocy społecznej, turnusy rehabilitacyjne, pielgrzymki, spotkania literackie.
Dom tętni życiem.
Integrujemy mieszkańców ze społecznością lokalną.
Tradycją „Kaliny” stały się spotkania opłatkowe, zabawy andrzejkowe, bale karnawałowe, spotkania rodzin, obchody Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet, występy poetycko – muzyczne dzieci i młodzieży z suwalskich przedszkoli, szkół podstawowych i średnich a także przeglądy twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych. Mieszkańcy aktywnie uczestniczą w wielu wydarzeniach kulturalnych miasta i regionu.

Dom Pomocy Społecznej w Suwałkach ul.Pułaskiego 66