DPS w Suwałkach"Kalina"

22-23-24.01.2018r. Kalinowe kolędowanie
Już po raz dziesiąty mieszkańcy naszego Domu kolędowali od pokoju do pokoju, odwiedzając współmieszkańców. Śpiewali kolędy, pastorałki i obdarowywali siebie nawzajem słodyczami otrzymanymi od SKWS „Forza Wigry”. Cieszymy się, że tradycja w „Kalinie” nie ginie.
 
 
Dom Pomocy Społecznej w Suwałkach ul.Pułaskiego 66