DPS w Suwałkach"Kalina"

27.02.2018r. Podsumowanie roku terapeutycznego
Luty to czas podsumowań wydarzeń terapeutyczno-kulturalno-artystycznych z roku ubiegłego. W 2017 roku mieszkańcy naszego Domu uczestniczyli w wielu wydarzeniach kulturalnych i sportowych na terenie „Kaliny”, ale również wzięli udział w przeglądach artystycznych i spartakiadach w zaprzyjaźnionych Domach Pomocy Społecznej oraz Warsztatach Terapii Zajęciowej w regionie północno-wschodniej Polski. Pokaz slajdów, a także występy muzyczne mieszkańców przypomniały te chwile. Spotkanie dopełniła wystawa prac artystycznych wykonanych w pracowniach terapii zajęciowej działających w „Kalinie”. Na zakończenie mieszkańcom aktywnie uczestniczącym w zajęciach terapeutycznych przygotowano słodki poczęstunek.
 

 
Dom Pomocy Społecznej w Suwałkach ul.Pułaskiego 66