DPS w Suwałkach"Kalina"

09.05.2018r. Wizyta studyjna delegacji litewskiej w DPS „Kalina”
44-osobowa delegacja z rejonu Poniewieża na Litwie odwiedziła nasz Dom w ramach wizyty studyjnej. Celem wizyty było zapoznanie się z funkcjonowaniem naszej placówki oraz wymiana doświadczeń.
 

 
Dom Pomocy Społecznej w Suwałkach ul.Pułaskiego 66