DPS w Suwałkach"Kalina"

15.06.2018r. XVI Integracyjny Bieg Uliczny
XVI Integracyjny Bieg Uliczny zorganizowaliśmy przy współpracy i finansowaniu przez Stowarzyszenie Przyjaciół DPS „Kalina” oraz ze środków pozyskanych z Urzędu Miasta. W biegu startowało około 150 osób z: domów pomocy społecznej, warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy z terenu Polski północno-wschodniej i Litwy oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 7 w Suwałkach. Bieg otworzył Prezydent Miasta Suwałk p. Czesław Renkiewicz.
Zawodnicy startowali w sześciu kategoriach: ze względu na wiek, płeć oraz sposób poruszania się. Najmłodszy uczestnik biegu miał 7 lat, najstarszy 91.
Jak co roku biegacze dali z siebie wszystko i każdy chciał zająć jak najlepsze miejsce. Było dużo dobrej zabawy i zdrowej rywalizacji. Po zawodach był czas na wspólną zabawę w naszym parku.
Cieszymy się, że możemy propagować szacunek, tolerancję, przyjaźń i zrozumienie bez względu na wiek, sposób poruszania, czy narodowość. Seniorzy czerpali wielką radość z kontaktu z dziećmi i młodzieżą, a młode pokolenie uczyło się poszanowania dla ludzi starszych i osób z niepełnosprawnością.
 

 
Dom Pomocy Społecznej w Suwałkach ul.Pułaskiego 66