DPS w Suwałkach"Kalina"

24.07.2018r. czas na grilla
Mieszkańcy DPS „Kalina” oraz uczestnicy Dziennego Domu Pobytu „Kalinka” licznie przybyli do parku Domu na grilla, które zorganizowały instruktorki terapii zajęciowej. Wspólne grillowanie umilały dźwięki muzyki i piękne głosy pana Bogdana i pana Jurka.
 

 
Dom Pomocy Społecznej w Suwałkach ul.Pułaskiego 66