DPS w Suwałkach"Kalina"

07.09.2018r. Koncert Kwintetu Dętego Suwalskiej Orkiestry Kameralnej
Kwintet Dęty Suwalskiej Orkiestry Kameralnej w ramach projektu „Muzyka z bliska” zagrał mieszkańcom naszego Domu m.in. Węgierskie Tańce Antyczne z XVII w. oraz Habanerę z opery „Carrmen”. Całość spinała opowieść o miłości i różnych jej obliczach.
 

 
Dom Pomocy Społecznej w Suwałkach ul.Pułaskiego 66