DPS w Suwałkach"Kalina"

16-18.01.2019r. Kalinowe kolędowanie
Wspólne kolędowanie stało się tradycją w naszym Domu. Mieszkańcy kolędowali od pokoju do pokoju odwiedzając współmieszkańców. Śpiewali kolędy i pastorałki. Na zakończenie kolędowania kolędnicy spotkali się na podsumowaniu trzech wspólnych dni przy wspólnym śpiewaniu i poczęstunku.
 
Dom Pomocy Społecznej w Suwałkach ul.Pułaskiego 66