DPS w Suwałkach"Kalina"

08.02.2019r. Występ kapeli ludowej „Przeroślaki”
Kapela ludowa „Przeroślaki” pod dyrekcją Jarosława Renkiewicza po wielu latach ponownie odwiedziła nasz Dom i zagrała oraz zaśpiewała piosenki ludowe przeplatane opowieściami w gwarze przeroskiej. Nogi same rwały się do tańca.
 
Dom Pomocy Społecznej w Suwałkach ul.Pułaskiego 66