DPS w Suwałkach"Kalina"

26.02.2019r. Zespół wokalny „Znaroku”
Zespół wokalny „Znaroku” z Przerośli przy akompaniamencie akordeonu zaprezentował stare piosenki ludowe. Całość przeplatana była wierszami/przypowiastkami gwarą przeroską. Zespołowi towarzyszył jego założyciel Jarosław Renkiewicz.
 
Dom Pomocy Społecznej w Suwałkach ul.Pułaskiego 66