DPS w Suwałkach"Kalina"

28.02.2019r. Podsumowanie roku terapeutycznego
Na spotkaniu integracyjnym podsumowaliśmy działalność terapeutyczno-kulturalno-artystyczną w 2018 roku. Zorganizowano wystawę na której zaprezentowano różnorodne prace artystyczne wykonywane przez mieszkańców „Kaliny” podczas codziennych zajęć terapeutycznych pod czujnym okiem instruktorów terapii zajęciowej. Podczas prezentacji multimedialnej przypomniano wydarzenia kulturalne i sportowe organizowane na terenie DPS oraz poza nim. Mieszkańcy uczestniczą w wielu spotkaniach integracyjnych, przeglądach artystycznych i spartakiadach w zaprzyjaźnionych domach pomocy społecznej oraz warsztatach terapii zajęciowej, czy środowiskowych domach samopomocy na terenie miasta a także w regionie północno-wschodniej Polski. Całość przeplatana była występami muzycznymi mieszkańców naszego Domu. Na zakończenie wyróżniono mieszkańców aktywnie uczestniczących w zajęciach terapeutycznych. Przy Tłustym Czwartku nie mogło zabraknąć pączków.
 
Dom Pomocy Społecznej w Suwałkach ul.Pułaskiego 66