DPS w Suwałkach"Kalina"

27.03.2019r. Jubileusz 100-lecia urodzin
Mieszkanka DPS „Kalina” Pani Zofia Urbańska urodzona 27.03.1919 roku skończyła 100 lat. Z tej okazji licznie przybyła nie tylko rodzina i sąsiedzi Jubilatki, ale także Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz z przedstawicielami z Urzędu Miasta oraz przedstawiciele Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, dyrekcja/kierownictwo „Kaliny”, a także Przewodnicząca Rady Mieszkańców. Uroczystość przebiegła w radosnej atmosferze. Cieszymy się, że kolejna, wieloletnia mieszkanka naszego Domu dożyła tak zacnego jubileuszu
 
Dom Pomocy Społecznej w Suwałkach ul.Pułaskiego 66