DPS w Suwałkach"Kalina"

12.04.2019r. Droga Krzyżowa
W piątek poprzedzający Niedzielę Palmową odbyła się w naszym Domu droga krzyżowa, która rozpoczęła się przedstawieniem Ostatniej Wieczerzy i ukrzyżowania Jezusa w wykonaniu grupy teatralno-muzycznej „Kalinka”. Mieszkańcy uczestniczyli w drodze krzyżowej idąc korytarzami naszego Domu – do kaplicy DPS, w której złożono krzyże wokół grobu Pańskiego.
 
Dom Pomocy Społecznej w Suwałkach ul.Pułaskiego 66