DPS w Suwałkach"Kalina"

23-24.05.2019r. Spartakiada Domów Pomocy Społecznej Regionu Polski Północno – Wschodniej
w Nowej Wsi Ełckiej
Grupa mieszkańców rezprezentowała nasz Dom w Spartakiadzie Domów Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej. W mieszkańcach ożył sportowy duch i dzielnie walczyli o jak najlepsze rezultaty. Cieszyli się z kolejnego trofeum sportowego, jak i z możliwości spotkania się z mieszkańcami z innych domów pomocy społecznej z regionu.
 
Dom Pomocy Społecznej w Suwałkach ul.Pułaskiego 66