DPS w Suwałkach"Kalina"

03.06.2019r. Ukraińscy artyści w „Kalinie”
Po raz trzeci, z inicjatywy Olgi Barsukovej, odbył się w tut. DPS koncert profesjonalnych muzyków z Ukrainy. Artyści, na co dzień pracujący w Teatrze Dramatycznym w Łucku: Leonid Gnaciuk – tenor grający na oboju i saksofonie oraz akompaniator Waldemar Stepuk zaprezentowali mieszkańcom Domu oraz uczestnikom DDP „Kalinka” utwory m. in. Anny German, Coena, Schuberta.
 
Dom Pomocy Społecznej w Suwałkach ul.Pułaskiego 66