DPS w Suwałkach"Kalina"

06.06.2019r. Młodzież ze Szkoły Podstawowej Nr 11
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 11 w Suwałkach w ramach projektu „Przez innowacje do wiedzy” – Doradztwo Edukacyjno - Zawodowe zapoznali się z pracą terapeuty zajęciowego w DPS „Kalina”. Młodzież była pod wrażeniem form i metod prowadzonych zajęć terapeutycznych dla mieszkańców
 
Dom Pomocy Społecznej w Suwałkach ul.Pułaskiego 66