DPS w Suwałkach"Kalina"

07.06.2019r. Wizyta studyjna z Litwy
75-osobowa delegacja pracowników socjalnych z Kowna i okolic odwiedziła naszą placówkę. Była to dobra okazja do wymiany doświadczeń. Goście mieli wiele pytań odnośnie funkcjonowania Domu oraz form i metod pracy z mieszkańcami.
 
Dom Pomocy Społecznej w Suwałkach ul.Pułaskiego 66