DPS w Suwałkach"Kalina"

17.10.2019r. XVI Międzynarodowe Animacje Teatralne
Stowarzyszenie Przyjaciół DPS „Kalina” we współpracy z DPS „Kalina” i przy finansowym wsparciu Urzędu Miejskiego w Suwałkach po raz szesnasty zorganizowało Międzynarodowe Animacje Teatralne. Po raz kolejny impreza odbyła się w Suwalskim Ośrodku Kultury w Suwałkach. Uroczystego otwarcia imprezy dokonał Czesław Renkiewicz Prezydent Miasta Suwałk. W tym roku w Animacjach uczestniczyło 16 placówek z domów pomocy społecznej, warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy z województwa podlaskiego, warmińsko – mazurskiego oraz z Litwy. Poziom artystyczny uczestników rośnie z roku na rok, nie zmienia się talent i zaangażowanie artystów. W tym roku tematami wiodącymi przedstawień była miłość oraz walka dobra ze złem. Na zakończenie Animacji wręczono pamiątkowe dyplomy i upominki.
 
Dom Pomocy Społecznej w Suwałkach ul.Pułaskiego 66