DPS w Suwałkach"Kalina"

13.11.2019r. Hyde Park
Mieszkańcy DPS „Kalina” podczas V Suwalskiego Przeglądu Talentów Osób z Niepełnosprawnością HYDE PARK organizowanego przez Środowiskowy Dom Samopomocy Dom Dziennego Pobytu Stowarzyszenia „Aktywni Tak Samo” w Suwałkach zaprezentowali kabaret pt. „Ona i on”, a także zaśpiewali dwie piosenki o miłości. Temat przewodni tegorocznego Przeglądu brzmiał: O miłości prawie wszystko”.
 
Dom Pomocy Społecznej w Suwałkach ul.Pułaskiego 66