DPS w Suwałkach"Kalina"

W 219 roku dzięki pozyskanym środkom z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyremontowano 35 łazienek w pokojach mieszkańców DPS „Kalina”. Dzięki temu dostosowano je do obowiązujących standardów. Tym samym stworzono osobom z niepełnosprawnością ruchową i o obniżonej sprawności fizycznej warunki umożliwiające lub w znacznym stopniu ułatwiające samodzielne wykonywanie podstawowych czynności higienicznych, w tym zwiększono przestrzeń manewrową dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 
Dom Pomocy Społecznej w Suwałkach ul.Pułaskiego 66