DPS w Suwałkach"Kalina"

21.01.2020r. występ zespołu z ŚDS w Lipniaku
Z okazji Dnia Babci i Dziadka uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipniaku przygotowali mieszkańcom „Kaliny” montaż słowno-muzyczny oraz słodki poczęstunek.
 
Dom Pomocy Społecznej w Suwałkach ul.Pułaskiego 66