DPS w Suwałkach"Kalina"

23-24.01.2020r. „Kalinowe” kolędowanie
Mieszkańcy razem z terapeutami odwiedzali wszystkich współmieszkańców w ich pokojach śpiewając kolędy. Na zakończenie odbyło się spotkanie z pokazem slajdów i wspólnym kolędowaniem.
 
Dom Pomocy Społecznej w Suwałkach ul.Pułaskiego 66