DPS w Suwałkach"Kalina"

21.02.2020r. Legenda o Egli – Klub Seniora
Z okazji 4-lecia powstania Klubu Seniora w Suwałkach przygotowano „Legendę o Egli”. W związku z tym, że przedstawienie powstało na podstawie książki autorstwa naszej wieloletniej, nieżyjącej już mieszkanki Leokadii Sadowskiej seniorki zaprezentowały przedstawienie również w naszym Domu.
 
Dom Pomocy Społecznej w Suwałkach ul.Pułaskiego 66