DPS w Suwałkach"Kalina"

Nowy samochód na potrzeby mieszkańców Domu
Miasto Suwałki w ramach w obszarze D „Programu wyrównywania różnic między regionami III” zakupiło samochód na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach. Środki na ten cel w kwocie 90 000zł pozyskane zostały z Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wkład Miasta to kwota 77 987,25zł. Nowy samochód wyposażony jest we wszelkie udogodnienia poprawiające jakość podróżowania osobom niepełnosprawnym, szczególnie osobom na wózkach inwalidzkich. Pojazd stanowi ogromne udogodnienie i pozwali skorzystać mieszkańcom DPS „Kalina” z ofert programu rehabilitacji społecznej i kontaktu z lekarzami w poradniach specjalistycznych. To duże ułatwienie dla osób przewlekle chorych, którzy systematycznie korzystają z dowozu do szpitali oraz specjalistycznych placówek leczniczych i rehabilitacyjnych
 
Dom Pomocy Społecznej w Suwałkach ul.Pułaskiego 66