DPS w Suwałkach"Kalina"

15-16.02.2021r. Zabawa Walentynkowo – Ostatkowa
Bal walentynkowo – karnawałowy to już tradycja w naszym Domu. Ze względu na pandemię COVID-!9 nie było możliwe zorganizowanie jednej dużej imprezy dla wszystkich mieszkańców. Uwzględniając ograniczenia sanitarne zorganizowaliśmy 3 spotkania integracyjne (na każdej kondygnacji) dla mieszkańców z danego piętra. Pomimo ograniczeń sanitarnych humory dopisały, co złagodziło napięcia emocjonalne wywołane izolacją i długotrwałą sytuacją pandemiczną.
 
Dom Pomocy Społecznej w Suwałkach ul.Pułaskiego 66