DPS w Suwałkach"Kalina"

01-06.06.2021r. V Przegląd Pieśni Religijnych „Królowej Anielskiej Śpiewajmy”
W związku z pandemią COVID-19 i brakiem możliwości spotkania na żywo Środowiskowy Dom Samopomocy w Suwałkach zorganizował za pomocą mediów społecznościowych V Przegląd Pieśni Religijnych „Królowej Anielskiej Śpiewajmy”. Nasz grupa teatralno-muzyczna „Kalinka” przy wsparciu instruktora terapii zajęciowej oraz muzykoterapeuty nagrała 3 piosenki w kaplicy naszego Domu: „Wśród tylu dróg”, „Barkę” oraz „Z dawna Polski tyś Królowo”. Przesłane filmiki zostały umieszczone na Facebooku ŚDS i spotkały się z bardzo ciepłym przyjęciem oglądających. Dzięki takiej formule mogliśmy zaprezentować naszą grupę szerszej publiczności, również mieszkającej poza granicami naszego kraju.
 
 
Dom Pomocy Społecznej w Suwałkach ul.Pułaskiego 66