DPS w Suwałkach"Kalina"

18.06.2021r. Papugarnia
Instruktorzy terapii zajęciowej wykorzystując poluzowania sanitarne zorganizowały wyjście dla pierwszej grupy mieszkańców Domu do nowo otwartej Papugarni na terenie miasta. Kontakt z ptakami i zmiana otoczenia bardzo korzystnie wpłynęły na samopoczucie mieszkańców i dostarczyło im masę wrażeń.
 
Dom Pomocy Społecznej w Suwałkach ul.Pułaskiego 66