DPS w Suwałkach"Kalina"

21.10.2021r. Dzień Seniora, Dzień Papieża Jana Pawła II
Z okazji Dnia Seniora oraz Dnia Papieża Jana Pawła II instruktorki terapii zajęciowej zorganizowały spotkanie integracyjne mieszkańcom Domu oraz uczestnikom Domu Dziennego Pobytu. Grupa teatralno-muzyczna „Kalinka” przygotowała występ słowno-muzyczny a terapeutki słodki poczęstunek…gofry, które przywiodły na myśl miłe wspomnienia.
 
Dom Pomocy Społecznej w Suwałkach ul.Pułaskiego 66