DPS w Suwałkach"Kalina"

23.11.2021r. Miejskie Obchody Dnia Pracownika Socjalnego
Na Miejskich Obchodach Dnia Pracownika Socjalnego w kinie Cinema Lumiere spotkali się pracownicy suwalskich instytucji pomocowych: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy. Przedstawiciele wymienionych instytucji otrzymali listy gratulacyjne i nagrody za swoją pracę na rzecz drugiego człowieka oraz awanse zawodowe. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz Suwałk: Czesław Renkiewicz – Prezydent Miasta Suwałk, Zdzisław Przełomiec – Przewodniczący Rady Miejskiej, Roman Rynkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Suwałk i Dorota Szczęsna – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim. Obecny był również biskup pomocniczy diecezji ełckiej Adrian Galbas. Spotkanie zakończyło się projekcją filmu pt. „Nędzarz i Madame” o Bracie Albercie patronie pracowników pomocy społecznej w Polsce.
 
Dom Pomocy Społecznej w Suwałkach ul.Pułaskiego 66