DPS w Suwałkach"Kalina"

23.12.2021r. Mikołaj w „Kalinie”

Mikołaj nie ominął i naszego Domu. Dzięki wsparciu Fundacji Biedronki mieszkańcy DPS „Kalina” otrzymali wspaniałe paczki, które ucieszyły każdego obdarowanego bez względu na jego wiek. O oprawę muzyczną zadbali sami mieszkańcy przy wtórze personelu. Kolędy wybrzmiewały w całym budynku.

 
Dom Pomocy Społecznej w Suwałkach ul.Pułaskiego 66