DPS w Suwałkach"Kalina"

14.02.2022r. Walentynki
Z okazji Walentynek zostało zorganizowane spotkanie integracyjne przy muzyce i słodkim poczęstunku.
 
Dom Pomocy Społecznej w Suwałkach ul.Pułaskiego 66