DPS w Suwałkach"Kalina"

17.03.2022r. Podsumowanie roku terapeutycznego 2021
Na spotkaniu integracyjnym podsumowaliśmy działalność terapeutyczno – kulturalno – artystyczną w 2021 roku. Można było podziwiać wystawę na której zaprezentowano prace artystyczne mieszkańców DPS „Kalina” wykonywane podczas codziennych zajęć terapeutycznych pod czujnym okiem instruktorów terapii zajęciowej oraz prace uczestników Domu Dziennego Pobytu „Kalinka”. Podczas prezentacji multimedialnej przypomniano wydarzenia kulturalne zorganizowane w 2021 roku na terenie DPS oraz poza nim. Pomimo pandemii mieszkańcy uczestniczyli w kilku spotkaniach integracyjnych nie tylko na terenie Domu, ale także w Suwalskim Ośrodku Kultury oraz przeglądach artystycznych w zaprzyjaźnionych domach pomocy społecznej oraz warsztatach terapii zajęciowej, czy środowiskowych domach samopomocy na terenie miasta a także w regionie północno-wschodniej Polski. Nowością było uczestnictwo on-line w niektórych przeglądach.
Całość przeplatana była występami muzycznymi mieszkańców naszego Domu. Na zakończenie wyróżniono mieszkańców aktywnie uczestniczących w zajęciach terapeutycznych.
 
Dom Pomocy Społecznej w Suwałkach ul.Pułaskiego 66