DPS w Suwałkach"Kalina"

08.04.2022r. Droga Krzyżowa
Po dwuletniej przerwie spowodowanej wybuchem pandemii COVID-19 powróciliśmy do tradycji przedstawienia Męki Pańskiej w formie pantomimy. Spektakl połączony był z Drogą Krzyżową zakończoną w kaplicy naszego Domu. Pamiętaliśmy o Ukraińcach dotkniętych wojną i w ich intencji odbyła się Droga Krzyżowa.
 
Dom Pomocy Społecznej w Suwałkach ul.Pułaskiego 66