DPS w Suwałkach"Kalina"

23.08.2022r. Dary dla Ukrainy
Z potrzeby serca oraz jako wyraz solidarności z Ukrainą zorganizowaliśmy zbiórkę pieniężną wśród mieszkańców i pracowników DPS „Kalina”. W związku z tym, że Prezydent Tarnopola skierował prośbę o pomoc humanitarną dla mieszkańców Ukrainy do Prezydenta Suwałk dołączyliśmy się do zbiórki darów na ten cel i przekazaliśmy do Urzędu Miejskiego żywność z długim terminem ważności, środki czystości i do higieny osobistej oraz bieliznę i odzież.
 
Dom Pomocy Społecznej w Suwałkach ul.Pułaskiego 66