DPS w Suwałkach"Kalina"

21.10.2022r. Wizyta dzieci na Dzień Seniora
Grupka dzieci z Przedszkola nr 8 w Suwałkach wraz z opiekunkami przygotowały plakat z okazji Dnia Seniora i przekazały go mieszkańcom DPS „Kalina” razem ze słodkim poczęstunkiem. Radość była obustronna.
 
Dom Pomocy Społecznej w Suwałkach ul.Pułaskiego 66