DPS w Suwałkach"Kalina"

21.11.2022 Dzień Pracownika Socjalnego – Koncert w Szkole Muzycznej
Z inicjatywy Środowiskowego Domu Samopomocy Stowarzyszenia „Aktywni tak samo” odbył się koncert w Szkole Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Podczas koncertu wystąpili uczniowie tej szkoły wraz z nauczycielami. Grupa mieszkańców i pracowników DPS „Kalina” uczestniczyła w tym wydarzeniu razem z innymi pracownikami służb społecznych z Suwałk i powiatu suwalskiego oraz ich podopiecznymi.
 
Dom Pomocy Społecznej w Suwałkach ul.Pułaskiego 66