DPS w Suwałkach"Kalina"

23.11.2022 Miejskie Obchody Dnia Pracownika Socjalnego w Suwałkach
W tym roku Miejskie Obchody Dnia Pracownika Socjalnego odbyły się w Suwalskim Ośrodku Kultury. Na jednej sali spotkali się pracownicy suwalskich instytucji pomocowych: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Domu Pomocy Społecznej „Kalina”, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej, Środowiskowego Domu Samopomocy. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz miejskich: Prezydent Miasta Suwałk Czesław Renkiewicz, Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Przełomiec, Zastępca Prezydenta Miasta Roman Rynkowski oraz Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Dorota Szczęsna. Były gratulacje, kwiaty, życzenia, a także odznaczenia, nagrody i awanse dla pracowników wspomnianych instytucji. Wydarzenie zwieńczył koncert zespołu ”SOK Band”.
 
Dom Pomocy Społecznej w Suwałkach ul.Pułaskiego 66