DPS w Suwałkach"Kalina"

21.02.2023 Podsumowanie roku terapeutycznego
Na spotkaniu integracyjnym podsumowaliśmy działania terapeutyczne podjęte przez nas w 2022 roku. Podczas prezentacji multimedialnej przypomniano wydarzenia kulturalno – artystyczne, które miały miejsce w 2022 roku na terenie DPS oraz poza nim. Całość przeplatana była występami muzycznymi zespołu „Kalinka”. Przygotowano wystawę prac wykonanych podczas zajęć terapeutycznych przez mieszkańców DPS „Kalina” oraz uczestników DDP „Kalinka”, podkreślając talent oraz zaangażowanie wykonawców prac. Nie zabrakło również słodkiego poczęstunku
 
Dom Pomocy Społecznej w Suwałkach ul.Pułaskiego 66