DPS w Suwałkach"Kalina"

15.06.2023 XVIII Integracyjny Bieg Uliczny
Po kilkuletniej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19 zorganizowaliśmy XVIII Integracyjny Bieg Uliczny, we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół DPS „Kalina” i finansowemu wsparciu Urzędu Miejskiego w Suwałkach. W imprezie uczestniczyło ok. 250 osób (biegacze oraz kibice i opiekunowie grup) z domów pomocy społecznej, warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy z terenu Polski północno – wschodniej oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 6 w Suwałkach. Bieg otworzył Roman Rynkowski Zastępca Prezydenta Miasta Suwałk. Zawodnicy startowali w dziesięciu kategoriach ze względu na wiek, płeć oraz sposób poruszania się. Najstarsza zawodniczka biegu miała 88 lat, najmłodsi 8 lat. Pogoda była dla nas łaskawa a biegacze oraz kibice dali z siebie wszystko. Było dużo dobrej zabawy i zdrowej rywalizacji.
 
Dom Pomocy Społecznej w Suwałkach ul.Pułaskiego 66