DPS w Suwałkach"Kalina"

05.08.2023 Parada Miejska w Suwałkach
Po raz drugi liczna, kolorowa grupa pracowników reprezentowała DPS „Kalina” w Paradzie Miejskiej, otwierającej tegoroczne Dni Suwałk. W Paradzie uczestniczyło blisko 100 instytucji, grup artystycznych, stowarzyszeń, klubów sportowych, szkół, przedszkoli i firm z Miasta Suwałki. Pomimo trudnych warunków atmosferycznych i ulewnego deszczu humor dopisał uczestnikom i przemaszerowali oni w barwnym korowodzie ulicami Suwałk.
 
Dom Pomocy Społecznej w Suwałkach ul.Pułaskiego 66