DPS w Suwałkach"Kalina"

27.12.2023 Spotkanie międzypokoleniowe
Reprezentacja Młodzieżowej Rady Miasta po raz pierwszy odwiedziła mieszkańców tut. Domu, z którymi spędziła miło czas m.in. na wspólnym czytaniu i rozmowie. Młodzież opowiedziała mieszkańcom m.in. o Młodzieżowej Radzie Miasta, a także wysłuchała ich opowieści.
 
Dom Pomocy Społecznej w Suwałkach ul.Pułaskiego 66