DPS w Suwałkach"Kalina"

19.01.2024 Dar serca na Dzień Babci i Dziadka
Z inicjatywy samorządu uczniowskiego Zespołu Szkół Nr 6 w Suwałkach, podobnie jak w roku ubiegłym, zorganizowano zbiórkę materiałów papierniczych i słodyczy. Podarowano je mieszkańcom tut. Domu z okazji Dnia Babci i Dziadka, do wykorzystania na zajęciach w ramach terapii zajęciowej.
Tego samego dnia młodzież z klasy mundurowej z Liceum prowadzonego przez Stowarzyszenie Zakład Doskonalenia Zawodowego odwiedziła nasz Dom przekazując mieszkańcom kartki oraz bombonierki na Dzień Babci i Dziadka.
Dziękujemy za te piękne gesty i dar serca

 
Dom Pomocy Społecznej w Suwałkach ul.Pułaskiego 66