DPS w Suwałkach"Kalina"

FOTOGALERIA


Tak było

Tak jest

Pracownie terapii zajęciowej

Rehabilitacja

Z życia domu

Dom Pomocy Społecznej w Suwałkach ul.Pułaskiego 66