DPS w Suwałkach"Kalina"

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Przemysław Ślepowroński
Adres do korespondencji:
ul. Sienkiewicza 3 lok7/4,
15 -432 Białystok
Telefon: 536 282 648
e-mail: iod@kancelariarp.pl
 
Dom Pomocy Społecznej w Suwałkach ul.Pułaskiego 66