Misja Domu

          Nasz Dom nosi nazwę „Kalina”. Specjalizujemy się w opiece nad osobami przewlekle somatycznie chorymi. Staramy się świadczyć usługi na najwyższym poziomie.
          Zapewnimy całodobową, profesjonalną opiekę oraz indywidualne i różnorodne formy rehabilitacji, terapii i wypoczynku. Program terapeutyczno - opiekuńczy uzgadniany jest z każdym mieszkańcem w zależności od jego potrzeb, możliwości i uzdolnień.
          Umożliwiamy mieszkańcom między innymi udział w zajęciach plastycznych, muzycznych, hafcie i szydełkowaniu. Piękny ogród jest miejscem spacerów, spotkań i zajęć rehabilitacyjnych na świeżym powietrzu. Często organizujemy wyjazdy integracyjne do innych domów oraz wycieczki krajowe i zagraniczne.
          Mieszkańcy mają do dyspozycji pokoje jedno, dwu i trzyosobowe. Mogą korzystać z czytelni oraz pomieszczeń socjalnych do codziennej rekreacji.
          Dom spełnia wymogi standardów europejskich zarówno pod względem warunków bytowych jak i organizacyjnych. Budynki i otoczenie są pozbawione barier architektonicznych, a opiekę sprawuje profesjonalna, stale doskonaląca swoje umiejętności kadra. Posiadamy wysokiej klasy sprzęt rehabilitacyjny, a wszystkie pomieszczenia Domu wyposażone są w nowoczesny sprzęt codziennego użytku.
          Do dyspozycji mieszkańcy mają również samochody przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, więc nawet osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mogą w pełni uczestniczyć w życiu społecznym Domu.
Ideą przewodnią naszego Domu jest dbałość o prawo do godności, wolności, intymności oraz poczucia bezpieczeństwa osób w nim mieszkających. Staramy się aby relacje pomiędzy mieszkańcami a pracownikami cechowały partnerstwo i przyjaźń. Dbamy też o tworzenie klimatu przytulności i domowej atmosfery.
          Działalność Domu wspiera Stowarzyszenie Przyjaciół DPS „Kalina”.
          Nasza „Kalina” to idealne miejsce do zamieszkania, rehabilitacji i wypoczynku dla każdej osoby po trudach wieloletniej pracy.