Gmina Miasto Suwałki – Dom Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach
współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
oraz
Gmina Miasto Suwałki i Dom Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
pn. „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym
przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej”


Dom Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach
współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas
Covid-19”.


Gmina Miasto Suwałki i Dom Pomocy Społecznej „Kalina” w Suwałkach
informuje o realizacji projektu pn. „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej” ...


Informuje o realizacji projektu pn. "Bezpieczna przyszłość – wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego”
na podstawie umowy nr PS. POWER.COVID.17.2020 z dnia 11 września 2020 r.

© DPS Kalina 2021