Przetargi DPS Kalina 2019
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2019 roku
w Domu Pomocy Społecznej “Kalina” w Suwałkach.
 

16.04.2019 Ogłoszenie dostawa mięsa drobiowego

SIWZ

 
Przetargi DPS Kalina 2018
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 roku
w Domu Pomocy Społecznej “Kalina” w Suwałkach.
 

04.12.2018 Ogłoszenie dostawa mięsa, wędlin oraz drobiu

SIWZ
12.12.2018 Informacja z otwarcia ofert
24.12.2018 Informacja o wyborze oferty

 
26.11.2018 Ogłoszenie dostawa produktów mleczarskich i tłuszczy

SIWZ
04.12.2018 Informacja z otwarcia ofert
18.12.2018 Informacja o wyborze oferty

Przetargi DPS Kalina 2017

20.12.2017 Ogłoszenie dostawa mięsa, wędlin oraz drobiu

SIWZ
28.12.2017 Informacja z otwarcia ofert
29.12.2017 Informacja o wyborze oferty

 

12.12.2017 Ogłoszenie dostawa produktów mleczarskich i tłuszczy
13.12.2017 Zmiana ogłoszenia dostawa produktów mleczarskich i tłuszczy

SIWZ
20.12.2017 Informacja z otwarcia ofert
27.12.2017 Informacja o wyborze oferty

 

11.12.2017 Ogłoszenie dostawa mięsa, wędlin oraz drobiu
13.12.2017 Zmiana ogłoszenia dostawa mięsa, wędlin oraz drobiu

SIWZ
20.12.2017 Informacja z otwarcia ofert
20.12.2017 Unieważnienie postępowania

Przetargi DPS Kalina 2016

07.12.2016 Ogłoszenie Dostawa mięsa, wędlin oraz drobiu

SIWZ
15.12.2016 Informacja z otwarcia ofert
21.12.2016 Informacja o wyborze oferty

 

10.11.2016 Ogłoszenie dostawa nabiału i tłuszczów

SIWZ
14.11.2016 Zmiana treści SIWZ
18.11.2016 Informacja z otwarcia ofert
23.11.2016 Informacja o wyborze oferty

 

09.02.2016 Dostawa nabiału

SIWZ
24-02-2016 Rozstrzygnięcie