Przetargi DPS Kalina 2019
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2019 roku
w Domu Pomocy Społecznej “Kalina” w Suwałkach.
 

07.05.2019 Przetarg nieograniczony na remont łazienek mieszkańców DPS “Kalina” w Suwałkach – I etap.

SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ
Przedmiar robót
22.05.Informacja z otwarcia ofert

06.06.2019 Informacja o wyborze oferty

 

16.04.2019 Ogłoszenie dostawa mięsa drobiowego

SIWZ
24.04.2019 Informacja z otwarcia ofert
26.04.2019 Informacja o wyborze oferty

 
Przetargi DPS Kalina 2018
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 roku
w Domu Pomocy Społecznej “Kalina” w Suwałkach.
 

04.12.2018 Ogłoszenie dostawa mięsa, wędlin oraz drobiu

SIWZ
12.12.2018 Informacja z otwarcia ofert
24.12.2018 Informacja o wyborze oferty

 
26.11.2018 Ogłoszenie dostawa produktów mleczarskich i tłuszczy

SIWZ
04.12.2018 Informacja z otwarcia ofert
18.12.2018 Informacja o wyborze oferty