Przetargi DPS Kalina 2022
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2022 roku
w Domu Pomocy Społecznej “Kalina” w Suwałkach.
AKTUALIZACJA
 

27.12.2022 Ogłoszenie na dostawę artykułów spożywczych

SWZ
Załącznik nr 4 do SW
04.01.2023 Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację
04.01.2023 Informacja z otwercia ofert
11.01.2023 Zawiadomienie o wyborze najkorz. oferty w postęp. na dostawę art. spożywczych

 

23.12.2022 Ogłoszenie na dostawę mięsa drobiowego oraz wędlin

SWZ
Załącznik nr 4 do SWZ
02.01.2023 Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację
02.01.2023 Unieważnienie postępowania

 
20.12.2022 Ogłoszenie na sprzedaż samochodu Mitsubishi Lancer Kombi 1,6 Invite rocznik 2006
05.01.2023 Unieważnienie
 

13.12.2022 Ogłoszenie na dostawę mięsa, wędlin oraz drobiu

SWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
15.12.2022 Zmiana treści SIWZ
15.12.2022 Załącznik nr 4 po zmianie
21.12.2022 INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA
21.12.2022 Informacja z otwercia ofert
22.12.2022 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, odrzuceniu oferty oraz unieważnieniu postępowania w części 3 i 4

 

14.12.2022 Ogłoszenie na dostawę nabiału

SWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
2022-12-22 Informacja o kwocie produkty mleczarskie i tłuszcze
2022-12-22 Informacja z otwarcia ofert artykuły mleczarskie i tłuszcze
2022-12-23 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę produktów mleczarskich oraz tłuszczy

 
Przetargi DPS Kalina 2021
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2021 roku
w Domu Pomocy Społecznej “Kalina” w Suwałkach.
 

10.12.2021 Ogłoszenie na dostawę mięsa, wędlin oraz drobiu

SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
15-12-2021 Wyjaśnienie doSIWZ

20-12-2021 Informacja o kwocie

20-12-2021 lnformacja z otwarcia ofert

27-12 Wybór ofert

 

15.12.2021 Ogłoszenie na dostawę produktów mleczarskich i tłuszczów

SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ

23-12-2021 Informacja o kwocie

23-12-2021 lnformacja z otwarcia ofert

27-12 Wybór ofert