Przetargi DPS Kalina 2022
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2022 roku
w Domu Pomocy Społecznej “Kalina” w Suwałkach.
 
Przetargi DPS Kalina 2021
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2021 roku
w Domu Pomocy Społecznej “Kalina” w Suwałkach.
 

10.12.2021 Ogłoszenie na dostawę mięsa, wędlin oraz drobiu

SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ
15-12-2021 Wyjaśnienie doSIWZ

20-12-2021 Informacja o kwocie

20-12-2021 lnformacja z otwarcia ofert

27-12 Wybór ofert

 

15.12.2021 Ogłoszenie na dostawę produktów mleczarskich i tłuszczów

SIWZ
Załącznik nr 4 do SIWZ

23-12-2021 Informacja o kwocie

23-12-2021 lnformacja z otwarcia ofert

27-12 Wybór ofert