Kierownictwo


Dyrektor – Barbara Burba
tel. (87) 562 85 01

Główny księgowy – Marianna Chmielewska
tel. (87) 562 85 05

Kierownik Działu Terapeutyczno – Opiekuńczego - Agnieszka Dziemian
tel. (87) 562 85 25

Kierownik Działu Medyczno – Rehabilitacyjnego – Teresa Waraksa
tel. (87) 562 85 25 lub (87) 562 85 10


Projekt i wykonanie: Andrzej Głowacki; Opracowanie merytoryczne :Agnieszka Dziemian