Kierownictwo


Dyrektor – Barbara Burba
tel. (87) 562 85 01

Główny księgowy – Marianna Chmielewska
tel. (87) 562 85 05

Kierownik Działu Terapeutyczno – Opiekuńczego - Agnieszka Dziemian
tel. (87) 562 85 25

Kierownik Działu Medyczno – Rehabilitacyjnego – Renata Chorębiewska
tel. (87) 562 85 29

Kierownik Działu Gospodarczego i Obsługi – Magdalena Mikołajczyk
tel. (87) 562 85 06Projekt i wykonanie: Andrzej Głowacki; Opracowanie merytoryczne :Agnieszka Dziemian